Historie van Euterpe

Een koor met geschiedenis. In november 1869 richtte een groepje oud-leerlingen van de Muziekschool, dat het veld moest ruimen voor jongere studenten, een vereniging op: het Deventer Zanggezelschap. Het koor kende vele verschillende bloeiperiodes en wisselde van dirigent en begeleiders. In 1884 veranderde de naam in "Euterpe". Zij is de verblijdende, de muze der lierpoëzie (gedichten voorgedragen met begeleiding van de lier, een ander snaarinstrument of de fluit). In de loop der jaren waren er diverse uitwisselingen met andere (internationale) koren. Iedere tijd had weer andere kenmerken. Het ledental steeg en daalde. Maar het plezier van samen muziek maken, blijft iets dat universeel en tijdloos is. Een uitvoering zingen voor een groot publiek, in of naast de Grote Kerk, met orkest en solisten, dat is iedere keer weer een hoogtepunt. De uitstraling van een amateurkoor van deze omvang uit de eigen bevolking werd ook tijdens de laatste uitvoering van de Matthäus Passion duidelijk. Het koor heeft een traditie in Deventer. In 2009 vierden we ons 140 jarig bestaan. De heer L. Leicht heeft een historisch overzicht van de eerste 125 jaar Euterpe geschreven.